First day in Tokyo

Đã hơn 2 năm kể từ lần đầu tiên mình đến Tokyo. Sau đó có được công ty tạo điều kiện cho sang Nhật thêm 2 lần nữa và trong suốt hơn 3 năm đi làm, mình cũng đã đặt chân đến hơn 10 quốc gia (lúc thì đi công tác, lúc thì tự đi du…

Japanese girls ~ through my personal witness

First thing first, I have to confess that I am a hell of a lucky girl. Despite being toooo clumsy, careless, having a “Nory brain” (any negative adjectives are all possibly true to me hahaaa), my life seems like a bed of roses to some extent. I had a smooth 16-year of student life and…