Hướng dẫn xin e-visa Ấn Độ online ver 2019

Trang web xin e-visa Ấn Độ đổi giao diện, nên mình viết lại bài hướng dẫn cách apply e-visa nhe. 3 điểm lưu ý: phí visa: 82 USD (tương đương 2 triệu VND) thời hạn visa là 365 ngày, multiple entry (dc nhập cảnh nhiều lần). Cái này rất lợi nè, ngày trc visa chỉ…