Review về Nok Air

Lúc còn làm ở công ty cũ, mình có cơ hội được đi Thái khá thường xuyên, trung bình 2 lần/ tháng, cho nên đối với mình có lẽ Thailand là quốc gia có nhiều kỉ niệm nhất. Từ hồi chuyển sang công ty mới, mình ngồi bẹp dí một chỗ, tuy có rảnh rang…