Mẹo chụp ảnh cho người không ăn ảnh (P1)

Khỏi phải lấy ví dụ đâu cho xa xôi, mình là đứa cực kỳ không ăn ảnh. Mặt mũi cũng tàm tạm, nhưng cứ lên ảnh là như dở hơi. Chụp cả trăm tấm may ra mới có vài tấm ưng ý (khóc một dòng sông) Người ta nói trăm hay không bằng tay quen….